About Us

Contact Us

Home > About Us > Contact Us
  • Address(Zip Code 17979)
        765, Gyeyang-ro, Paengseong-eup,

    Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do

  • Phone   82 - 52 - 223 - 0591
    Fax          82 - 31 - 657 - 2006

  • Email   ischu@scotra.co.kr

  • Business hours   Mon ~ Fri 09:00 ~ 18:00